Du er her: 

De alvorlige konsekvenser af Israels koalitionsregering

30. april 2020

Jeg gider ikke høre på jeres larmende sang, og lyden af jeres harper hører jeg heller ikke. Det jeg vil have, er, at retfærdigheden skal vælde frem som vand, som en rindende bæk, der aldrig stopper (Amos 5,23-24)

Bestyrelsen for Kairos Palæstina er alarmeret over konsekvenserne af den tredje mislykkede valgrunde i Israel indenfor et år. Den koalition, der er blevet dannet den 20. april 2020, forener to af de mest højre-orienterede partier - Bennie Gantzs Blå og Hvid og Benjamin Netanyahus Likud – i en aftale, der direkte truer palæstinensernes frihed, sundhed og menneskerettigheder.

Den beskrives som en ’nødregering’, der skal tage hånd om COVID-19, og under dække af et såkaldt ’coronaviruskabinet’ bemyndiges staten til at fortsætte dens politik med husnedrivelser, lukninger, anholdelser, børnearrestationer og bosættervold.

Endvidere:

  • Som en følge af det politiske engagement opgav Gantz sit valgløfte om at ændre Israels national-stats lov, der legitimiserer institutionel diskrimination i Israel, Østjerusalem og på Vestbredden.
  • I aftalen om en samlingsregering har Gantz opgivet sit løfte om ikke at fortsætte med annektering på Vestbredden uden international konsensus, hvormed han fritstiller Netanyahu til at forfølge sit gamle løfte om at annektere betragtelige dele af Vestbredden så tidligt som 1. juli.
  • Selvom ’nødregeringen’ kun må lovgive i forhold til coronavirussen, er der opnået enighed om, også at overveje love, der relaterer til Præsident Trumps såkaldte ’Århundredets Aftale’.
  • Ifølge international lov er en besættelsesmagt forpligtet til, at tage vare på de besattes sundhed og velfærd, men manglen på medicinske forsyninger, Gazas fuldstændige blokade, Israels kontrol over den palæstinensiske økonomi, tyveri af palæstinensiske skattemidler og øgede restriktioner på bevægelsesfriheden sætter palæstinenserne i en større risiko i forhold til at blive ramt af COVID-19. 

 

I de sidste par år og især under både Trumps og Netanyahus administrationer er grundlaget for en fredsproces mellem palæstinensere og israelere blevet undergravet af de forskellige politiske budskaber og politikker, som begge administrationer ensidigt har vedtaget. Annekteringen er blot et af disse træk. Da vi ser, at ligningen om land for fred har mistet dens troværdighed og nu ser ud til at umuliggøre en to-stats løsning, er vi i Kairos Palæstina fast besluttet på, på vegne af vort folk og vore kirker, at kæmpe for værdier, der kan fremme fred. Vores ledestjerne er lighed og retfærdighed. Vi opfordrer således vore kirker til at støtte disse værdier på enhver måde. Vi opfordrer dem til at sige nej til ethvert ulovligt, politisk tiltag, og arbejde for en fremtid, hvor der er lighed imellem alle folk i dette land, uagtet hvilken politisk ramme det ender op med. Vi kæmper for demokrati og naturlige menneskerettigheder i dette land; at intet folk skal være under besættelse, diskrimination eller belejring; at folk må nyde godt af retten til selvbestemmelse uafhængig af religiøs, national eller etnisk identitet. Sådan bør det se ud i en hvilken som helst løsning.

 

I denne kamp opfordrer Kairos Palæstina alle mennesker af tro og samvittighed i verden til:

  • At bede jeres folkevalgte repræsentanter om at holde staten Israel ansvarlig overfor international lov og menneskerettigheder;
  • At forlange at jeres regeringer ikke anerkender Israels annektering af Østjerusalem og de syriske Golanhøjder, at jeres regeringer udtrykker deres misbilligelse af Israels videre planer om annektering, og at jeres regeringer lægger konkret pres på Israel for at leve op til international lov og FN resolutioner. Alle ved, hvad der tilkommer israelere, og hvad der tilkommer palæstinenserne. FN har allerede foretaget klare beslutninger. Så hvorfor vente længere med at gennemføre, hvad der allerede er vedtaget? Overhold blot det, der er vedtaget. Tag konkrete skridt, der kan tvinge Israel til at efterleve jeres egne vedtagelser.
  • Beskyt palæstinenserenes – og alle folks – ret til at gøre modstand, herunder boykot, disinvestering og sanktioner (BDS), indtil Israel lever op til dets forpligtelser som besættelsesmagt.

 

Vores appel er rodfæstet i det, der i Kairos Dokumentet: "Et sandhedens øjeblik" beskrives som ’kærlighedens logik’ – en bekymring for begge folks liv og fremtid, med et fast håb for den dag, hvor både undertrykker og den undertrykte kan skabe et nyt samfund for alle folk i landet.

Kairos Palæstinas bestyrelse

 


Kairos Palæstina er den bredeste, palæstinensiske, kristne, ikke-voldelige bevægelse, baseret på Kairos dokumentet: ’Et sandhedens øjeblik’, der blev lanceret i 2009, og som bekræfter, at de palæstinensiske kristne er en del af den palæstinensiske nation og kalder på fred, der skal gøre en ende på al lidelse i Det hellige Land, ved at arbejde for retfærdighed, håb og kærlighed, omfavnet af hele det kristne samfund, underskrevet af alle historisk anerkendte, palæstinensiske kristne organisationer og støttet af alle kirkeledere i Jerusalem.