Du er her: 

Støt Betlehems Venner

Giv en gave til Dar al- Kalima University College of Art

Vi lever i et land, hvor staten ugentlig tildeler hjælpepakker i milliardklassen til store og små erhvervsdrivende, til kulturinstitutioner, til restauranter, til efter- og højskoler m.fl..  Selv om vi får at vide, at vi skal leve i afstand, så lukkes der nu langsomt op for en dagligdag, hvor vi under skærpede betingelser må omgås hinanden på en ny måde.

Vores venner i Betlehem lider. De lider, fordi turister og pilgrimme udebliver. De lider, fordi butikker og værksteder lukker. Her er der ingen hjælpepakker. Dar al-Kalima University College of Art er lukket i øjeblikket. De unge, som betaler for en uddannelse, har ingen mulighed for at komme videre i deres studier. Der er ikke råd til lærerlønninger. Og dog er det så vigtigt, at Dar al-Kalima ikke lukker ned, men står i beredskab til at tage imod de studerende, så snart det er muligt.

I marts måned sendte Betlehems Venner 66.000 kr til Dar al-Kalima. Bestyrelsen har netop besluttet at sende yderligere 60.000 kr af sted med det samme. Mitri Raheb har i en skrivelse fra Betlehem beskrevet behovet for hjælp og fortalt, hvordan beløbet vil blive anvendt til: Skolepenge til nogle få studerende, der på den måde kan få mulighed for at deltage i et sommerkursus, hvor de kan afslutte deres studier på Dar al-Kalima. Desuden vil der blive råd til at betale lønninger til de lærere, der bliver nødt til at undervise hen over sommeren.

Mitri Raheb, der om nogen taler om håb, taler nu snarere om en håbløshed, der breder sig blandt folk, i civilsamfundet og på uddannelsesstederne, heriblandt studerende og lærere på Dar al-Kalima.

Derfor beder vi om hjælp til at kunne hjælpe. Vi beder om en ekstra gave til Betlehems Venner. Vi beder om et gavebidrag, som vi kan videresende som en slags hjælpepakke til vores venner i Betlehem. Samtidig siger vi tak for alle de bidrag, som allerede på nuværende tidspunkt er givet. Kun gennem vores medlemmers og bidragsyders støtte er det muligt for os vedholdende at sende hjælp af sted, så de unge studerende kan få deres eksamen for derefter at vende tilbage til det samfund, der om nogen har brug for medgang i modgang.

Derfor

Tak for hvert bidrag på konto nummer
4190   10838754

OBS!: Gaver indbetalt til Betlehems Venner er skattefradragsberettiget
(Ved indbetaling: Husk at angive cpr.nr)

Knud Ove Mandrup, kasserer Betlehems Venner.