Du er her: 

Kig indenfor på en unik uddannelsesinstitution i Betlehem

Sponsorater fra Danmark gør en kæmpe forskel for unge i Betlehem og i Gaza

’Vi uddanner fremtidens ledere’, siger Mitri Raheb

’Unges perspektiv på tilværelsen ændrer sig’, siger Nuha Khoury om de unge, der består diplom- eller bacheloreksamen fra det nybyggede University College i udkanten af Betlehem.
Nuha Khoury er vicerektor på Dar al Kalima University College, og hun fortæller, hvordan de hele tiden konfronteres med unge, der ikke selv kan betale deres skolepenge. Hun føjer til, at de er meget afhængige af sponsorater bl.a. fra Betlehems Venner i Danmark.

Problemet i Palæstina er den høje arbejdsløshed og manglen på den frie bevægelighed, muren, tjekpoints. Gaza er på mange måder hårdest ramt med en arbejdsløshed på 52 %. Uddannelse er vejen ud af fattigdom. Et af FN’s verdensmål, der skal nås inden 2030.  

Giv en ung et års ophold på Dar al Kalima University College of Arts and Culture
Pris kr. 35.000,-  /sponsoratet kan også deles op i mindre portioner

Giv støtte til den nyoprettede kunstskole i Gaza
Vælg selv dit beløb – mærk gaven ’Gaza’

Økonomiske bidrag – overførsel af penge
Mobile Pay – til kasserer Knud Ove Mandrup på 51 14 22 48
Eller på konto i Danske Bank: reg.nr. 4190 konto 10838754

Mulighed for skattefradrag
Oplys dit cpr.nr. til DMR på 39 61 27 77 ved ønske om skattefradrag.
Bemærk at gaven er til Betlehems Venner.