Du er her: 

Bistandsorganisationer fordømmer mulig israelsk annektering af besat palæstinensisk område

Det lutherske Verdensforbund (LWF) og Folkekirkens Nødhjælp tilslutter sig et opråb fra paraplyorganisationen, Association of International Development Agencies (AIDA), til den israelske regering om at afholde sig fra planer om at annektere yderligere dele af palæstinensisk besat område, herunder en stor del af Jordandalen og de områder, hvor der er etableret israelske bosættelser.

Udtalelsen kommer efter, at kundgørelsen af den israelske koalitionsregering den 20. april, der ønsker en juridisk proces igangsat, der kan udvide israelsk suverænitet, lovgivning og administration til dele af Vestbredden fra 1. juli, støttet af USA politiske udmeldelse i januar, der godkender israelsk annektering af mindst 30% af Vestbredden.
I AIDA opråbet står der, at ”Enhver annektering af besat palæstinensisk område udgør en grov overtrædelse af international lov, som det internationale samfund må modsætte sig.”  AIDA appellerer til det international samfund om at “meddele Israel, privat og offentligt, om juridiske modforholds foranstaltninger, der vil blive iværksat for at forhindre Israel i formelt at annektere store dele af Vestbredden.”

Voldsom påvirkning på liv og levevilkår
AIDAs 84 medlemsorganisationer udtrykker særlig bekymring for den påvirkning en sådan annektering vil have for livet for palæstinensere der bor på Vestbredden. Opråbet påpeger, at ”Igennem vores arbejde i de besatte palæstinensiske områder er AIDA og vores palæstinensiske og israelske partnere vidne til den voldsomme påvirkning af besættelse og annektering på palæstinensiske liv og levevilkår,”
Annekteringen vil fjerne en fredelig løsning af konflikten længere væk og lukke munden på dem der råber om fred.
Sieglinde Weinbrenner, LWFs landerepræsentant i Jerusalem siger: ”I områder der allerede er underlagt de facto annektering ser vi stadig øget fattigdom og kronisk afhængighed af bistand, der ydes af AIDA medlemmer og andre humanitære aktører. Annektering vil begrænse humanitær og udviklingsbistand til palæstinensere, der bor i nyligt annekterede områder”, advarer bistandsorganisationen.

En hindring for en fredelig løsning
“Den forestående annektering af næsten 60% af Vestbredden er et eklatant brud på international lov. Det palæstinensiske folk vil skulle bære omkostningerne heraf,” siger LWFs landerepræsentant, Sieglinde Weinbrenner.  ”Landet, især i Jordandalen er ressourcerigt, opdyrkeligt land og kilden til levebrødet for mange palæstinensiske bondesamfund. De vil måske stå overfor at blive fordrevet, eksproprieret og med begrænset adgang til grundlæggende serviceydelser. Annekteringen vil udskyde en fredelig løsning på konflikten og bringe dem der kalder på fred til tavshed.”
AIDA medlemmer kalder på det internationale samfund til at ”stå fast og sikre overholdelse af international lov, herunder retten til selvbestemmelse for det palæstinensiske folk.” 

LWF er til stede I regionen igennem dens medlemskirke, Den evangelisk-lutherskekirke I Jordan og Det hellige Land (the Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land), og dets landeprogram, LWF Jerusalem. Landeprogrammet driver Augusta Victoria Hospitalet, et enestående center for sundhed, som tilbyder specialiseret dialyse og cancerbehandling til palæstinensere fra Vestbredden og Gaza. Det støtter også det palæstinensiske folk igennem faglig uddannelse og andre lokalsamfunds støtteprojekter.

Del dette: