Du er her: 

Vær med til at starte Kairos grupper rundt i vores storbyer

Vi vil gerne indbyde dig og andre interesserede til at starte Kairos grupper lokalt. Kairos Palestine er en mere end 10 årig global bevægelse, der sætter fokus på og afdækker uretfærdigheder omkring investerings politikker i bosættelserne og forkert markedsføring af varer produceret i bosættelserne.

Det interessante er, at afsættet er teologisk. De kristne kirker i Palæstina er enige om, at undertrykkelsen af palæstinenserne er synd. Så en teologisk nybesindelse skaber en platform for at kæmpe for social og politisk retfærdighed, ingen fred uden retfærdighed. Kontakt os hvis du/ I kunne tænke jer at etablere en Kairos gruppe lokalt.

Del dette: